การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชย เขต 1

วันที่  22  กรกฎาคม 2561  เวลา   08.00-17.00 นายวิไล  เบิบชัยภูมิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ได้การถึงความสำคัญของการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับคณะผู้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสารสนเทศของโรงเรียน  เป็นการแนะนำโรงเรียน  การแสดงผลงานที่โดดเด่นของโรงเรียน

หลังจากนั้น นายสุรศักดิ์  ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1ได้แนะนำการ เข้าสู้เว็บไซต์ของโรงเรียน การเข้าสู้เว็บไซต์เพื่อลงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน   เป็นกิจกรรมการสร้างสื่อ การแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพ  การประชาสัมพันธ์ โรงเรียนตนเอง  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จัก

การอัพโหลดข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของโรงเรียน  ทำให้เกิดความรู้ ทักษะการถ่ายภาพ  การนำเสนอภาพ ทำให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสารสนเทศของโรงเรียนลงชื่อ-สกุล  นายชินวัตร  ทองคนทา  สังกัด สพป.ชย เขต 1 โทร 099-703-8283

 ประชาสัมพันธ์ผลงาน
 
 
 
 
 
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ประกาศสอบราคาจ้างสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๕/๒๖  โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๕/๒๖ ผู้ประสานงาน  นายคำปอน  ไสยชาติ  0853155414
 • ประกาศสอบราคาจ้างอาคารอเนกประสงค์ สปช.๒๐๒/๒๖ โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ ประกาศสอบราคาจ้างอาคารอเนกประสงค์ สปช.๒๐๒/๒๖  ผู้ประสานงาน  นายคำปอน  ไสยชาติ  0853155414
  ส่ง 9 ก.พ. 2558 22:51 โดย คลองเตย โนนพยอมประชาสรรค์
 • การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์พัฒนาเครือข่ายมาตรฐานการศึกษานางแดด วังชมภู การแข่งขั้นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์พัฒนาเครือข่ายมาตรฐานการศึกษานางแดด วังชมภู จะจัดแข่งขัน ในวัน พฤหัสบดีที่ 7 และ วันศ ...
  ส่ง 5 ส.ค. 2557 01:24 โดย คลองเตย โนนพยอมประชาสรรค์
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูคำปอน ไสยชาติ ครู คศ.2 เรื่อง                 รายงานการพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 13  เรื่อง บทประยุกต์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้รายงาน         นายคำปอน  ไสยชาต ...
  ส่ง 28 พ.ย. 2555 00:02 โดย คลองเตย โนนพยอมประชาสรรค์
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา เรื่องสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ประกาศโรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา                 ตามประกาศ โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีผู้ได ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2555 02:32 โดย คลองเตย โนนพยอมประชาสรรค์
 • โครงการพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Trainning ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษาด้วยระบบ e-Trainning ได้ที่เว็บไซต์ http://www.utqonline.in.th/  หรือคลิกที่รูป
  ส่ง 27 พ.ค. 2555 04:05 โดย คลองเตย โนนพยอมประชาสรรค์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ 

หน่วยงานทางการศึกษา